مشاور امور گمرکی

واردات

مشاوره و خدمات

شرکت بازرگانی زال پور در راستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات بازرگانی ، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات جنوب کشور را به مشتریان ارائه می نماید . برخی از این محورهای مشاوره و خدمات بازرگانی زال پور بصورت زیر است :

۱ – ترخیص کالا در کمترین زمان و یا کمترین هزینه در کلیه گمرکات جنوب کشور
۲ – ترخیص قطعی یا ترخیص موقت کالاهای وارده
۳ – ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
۴ – اخذ بیمه نامه باربری
۵ – مشاوره های بازرگانی در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا

منشور اخلاقی کارکنان

نظم و انضباط در محیط کاری ، نگهداری ملزومات اداری و تجهیزات ، ارائه خدمات به ارباب رجوع و رفتار مناسب با ایشان ، حضور به موقع ، انجام وظایف و سلسله مراتب اداری . مدیریت متمرکز ، نیروی متخصص و باتجربه ، ارتباطات قوی ، توانمندی اطلاعاتی با استفاده از آخرین قوانین و مقررات ، بهره گیری از کارشناسان صنعت بانکی ، بیمه ، حمل و نقل و حقوق بازرگانی این شرکت را قادر ساخته تا تحقق امور مشتریان آنها را پشتیبانی نماید .

اهداف بلند مدت ما

این بازرگانی اهداف بلند مدت خود را به شرح ذیل تعریف نموده است :

 

حفظ و ارتقاء مستمر موقعیت و موفقیت شرکت

تلاش در جهت توسعه و تنوع خدمات

استفاده از حداکثر ظرفیت و توان شرکت در ارائه خدمات